ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie

Biuro czynne Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Strona główna > Aktualności

Aktualności

Jakie zawody są preferowane na polskim i unijnym rynku pracy?

European Year Of Skills

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia staje przed wyborem edukacyjnym – czy to na etapie wyboru szkoły średniej, studiów lub innej szkoły policealnej, czy też dodatkowych kursów i szkoleń.

Do niedawna takie decyzje dotyczyły przede wszystkim ludzi bardzo młodych, ale w ostatnich latach – w szybko zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej coraz częściej stają się udziałem wszystkich dorosłych. Szybki postęp cyfrowy, technologiczny, przechodzenie na nowe modele gospodarki – coraz bardziej zielonej i zrównoważonej, będą skutkować zanikaniem niektórych zawodów lub miejsc pracy (co już jest widoczne w takich branżach, jak sprzedaż, finanse, usługi), zmianą charakteru innych zawodów oraz powstawaniem zawodów dotychczas nieznanych. W konsekwencji można spodziewać się, że znaczna część pracowników w trakcie swojej kariery zawodowej nie tylko kilkukrotnie będzie zmieniać miejsce pracy, ale także i zawód. Dlatego bez względu na to, czy dopiero wchodzimy w życie zawodowe, czy już jesteśmy w jego trakcie, musimy mieć świadomość tego, że zdobyte umiejętności i kwalifikacje będzie trzeba podnosić, dostosowywać do postępu technologicznego i rozwoju wiedzy, a nierzadko uczyć się rzeczy zupełnie nowych.

W najbliższych latach na pewno będzie wzrastać zapotrzebowanie na specjalności związane z zarządzaniem systemami zautomatyzowanymi i opartymi na zastosowaniu sztucznej inteligencji. Dzięki wszechobecnej cyfryzacji rozwijają się także nowe formy pracy – takie jak praca zdalna i praca platformowa (której przykładem są firmy świadczące usługi przewozów pasażerskich, dostaw, ale także realizujące inne zlecenia, np. w zakresie tłumaczeń).

Nie tylko zawody utożsamiane z zasto Szczegółowe analizy dotyczące zapotrzebowania na umiejętności w ujęciu branżowym oraz zawodowym dla 27 krajów UE regularnie publikuje także Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP (Skills intelligence | CEDEFOP (europa.e

Niedobory pracowników w Europie wg zawodów : Murarze i zawody pokrewne Cieśle i stolarze budowlani. Kierowcy samochodów ciężarowych. Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali. Pielęgniarki z tytułem specjalisty. Hydraulicy i monterzy rurociągów. Elektrycy budowlani i pokrewni. Spawacze i pokrewni. Betoniarze, betoniarze zbrojarze i zawody pokrewne. Blacharze. Nadwyżki pracowników w Europie wg zawodów: Projektanci grafiki i multimediów. Pracownicy administracyjni. Pracownicy obsługi biurowej. Sprzedawcy sklepowi. Sekretarki. Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni. Dziennikarze. Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani.. Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych, fotografowie.

Wyrazem stale rosnącego znaczenia rozwoju umiejętności jest ustanowienie 2023 r. i pierwszych miesięcy 2024 r. Europejskim Rokiem Umiejętności. Jego celem jest propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kwalifikacji, tak by nikt nie pozostał w tyle podczas transformacji cyfrowej i gospodarcze

European Year Of Skills