ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie

Biuro czynne Pn-Pt: 8:00 - 16:00

Strona główna > Aktualności

Aktualności

Bezrobocie w Powiecie Zawierciańskim

Bezrobocie w Powiecie Zawierciańskim

Jak wynika z informacji Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu bezrobocie w powiecie zawierciańskim maleje z roku na rok, aczkolwiek stopa bezrobocia jest wyższa od krajowej i tej na Śląsku. Sytuacji na lokalnym rynku pracy poświęcone było czerwcowe posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zawierciu.

Analizę w tym temacie przedstawił Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu – Piotr Niepiekło.

Na koniec maja 2023 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu wynosiła 1955 osób i w porównaniu do końca 2022 r. spadła o 42 osoby, tj. 2,1%. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2023 r. wynosiła 5,5%.Dla porównania stopa krajowa wyniosła w ty okresie 5,1%, a na Śląsku 3,7%. Natomiast liczba wyrejestrowanych wyniosła 1578 osób, z czego 840 stanowiły kobiety. Spośród wszystkich wyrejestrowanych 50,1% podjęło pracę, a 8,4% wyrejestrowań stanowiły staże organizowane w ramach aktywizacji zawodowej.

W okresie styczeń – maj 2023 r. do tut. Urzędu zgłoszono 1141 miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej, spośród których 17,8% stanowiły miejsca aktywizacji zawodowej (staże oraz prace społecznie użyteczne). W ramach pozostałych 82,2% zgłoszeń 32,1% stanowiły oferty w ramach Testu Rynku Pracy. 3,3% ofert pracy przeznaczone było dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Zawierciański – Gabriel Dors.

Bezrobocie w Powiecie Zawierciańskim